ادبیات دهه 1970 میلادی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1970 میلادی
 کتاب وای بر مغلوب

کتاب وای بر مغلوب

اثر غلامحسین ساعدی از انتشارات نگاه


 کتاب مار در معبد

کتاب مار در معبد

اثر غلامحسین ساعدی از انتشارات نگاه


 کتاب در تکاپوی انسانیت

کتاب در تکاپوی انسانیت

اثر لئو بوسکالیا از انتشارات پل


 کتاب کلاس عشق

کتاب کلاس عشق

اثر لئو بوسکالیا از انتشارات نسل نواندیش


 کتاب جانشین

کتاب جانشین

اثر غلامحسین ساعدی از انتشارات نگاه


 کتاب تاتار خندان

کتاب تاتار خندان

اثر غلامحسین ساعدی از انتشارات نگاه


 کتاب آشغالدونی

کتاب آشغالدونی

اثر غلامحسین ساعدی از انتشارات نگاه


 کتاب یادداشتهای بدون تاریخ

کتاب یادداشتهای بدون تاریخ

اثر جواد مجابی از انتشارات به نگار


 کتاب یادداشت های آدم پرمدعا

کتاب یادداشت های آدم پرمدعا

اثر جواد مجابی از انتشارات به نگار


 کتاب شب نگاره ها

کتاب شب نگاره ها

اثر جواد مجابی از انتشارات به نگار