ادبیات دهه 1970 میلادی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1970 میلادی
 کتاب پسر سرگردان

کتاب پسر سرگردان

اثر دیوید پلزر از انتشارات نشر چشمه


 کتاب در مسیر آبراه سنت لارنس

کتاب در مسیر آبراه سنت لارنس

اثر سال بلو از انتشارات فرجامین سخن


 کتاب مقدمات روانشناسی یونگ

کتاب مقدمات روانشناسی یونگ

اثر کالوین اس.هال از انتشارات آینده درخشان


 کتاب توان بردگان

کتاب توان بردگان

اثر لئونارد کوهن از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب طرز تازه

کتاب طرز تازه

اثر لئونارد کوهن از انتشارات نیلا


 کتاب گفتگو با بورخس

کتاب گفتگو با بورخس

اثر خورخه لوئیس بورخس - فرناندو سورنتینو از انتشارات مروارید


 کتاب بی اهمیت ها و با اهمیت ها

کتاب بی اهمیت ها و با اهمیت ها

اثر خولیو کورتاسار از انتشارات اتفاق


 کتاب بررسی یک پرونده قتل

کتاب بررسی یک پرونده قتل

اثر میشل فوکو از انتشارات آگه


 کتاب رویا و تاریخ آمریکا در دو قرن

کتاب رویا و تاریخ آمریکا در دو قرن

اثر کلود ژولین از انتشارات آگاه


 کتاب بیهوده می بارد این باران

کتاب بیهوده می بارد این باران

اثر عزیز نسین از انتشارات نشر چشمه