کتاب بحران های جمهوریت

اثر هانا آرنت از انتشارات فرهنگ جاوید - مترجم: علی معظمی-دهه 1970 میلادی

A collection of studies in which Arendt, from the standpoint of a political philosopher, views the crises of the 1960s and early 1970s as challenges to the american form of government. First published as a separate book in 1969, On Violence has become influential with its emphasis on the inverse relation between power and violence. Lying in Politics, a discussion of the Pentagon Papers, is the most noteworthy among the other essays here (which first appeared in periodicals like the New York Review of Books). Professor Arendt underlines the fact that the Vietnam policy makers had remarkably accurate intelligence reports at their disposal and made remarkably consistent disuse of them; she concludes that defactualization could be sustained only because no real goals were sought beyond an image of power.


خرید کتاب بحران های جمهوریت
جستجوی کتاب بحران های جمهوریت در گودریدز

معرفی کتاب بحران های جمهوریت از نگاه کاربران
Devastating analysis of the art of political lies. Although covering the Vietnam war era, the author lays out the techniques that were born throughout that era and continue down to the present day. Must read for anyone concerned about truth.


مشاهده لینک اصلی
Crises of the Republic: Lying in Politics; Civil Disobedience; On Violence; Thoughts on Politics and Revolution by Hannah Arendt (1972)

مشاهده لینک اصلی
Particularly enlightening on the subject of civil disobedience.

مشاهده لینک اصلی
wish I could give 4.5 stars, but Ill round up...read it!

مشاهده لینک اصلی
On Violence had problematic misreadings of Fanon and Third World politics.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بحران های جمهوریت


 کتاب آزادی حیوانات
 کتاب بحران های جمهوریت
 کتاب پیش نویس های زندگی در تحلیل رفتار متقابل
 کتاب رگتایم
 کتاب سنگ های آسمانی
 کتاب جزیره ی توفان