کتاب بهشت های گمشده

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات مشکی - مترجم: حسن تهرانی-دهه 1970 میلادی

در آن لحظه ی نادر،مرد به خود گفت: آن چه برای شادمانی ام خواستارم این است که در کنار تو در ایسلند آرام بگیرم در روزی بزرگ و با تو اکنون را سهیم شوم هم چنان که موسیقی یا طعم میوه ای تو را با خود سهیم میکند در آن لحظه ی نادر مرد در کنار او در ایسلند بود.


خرید کتاب بهشت های گمشده
جستجوی کتاب بهشت های گمشده در گودریدز

معرفی کتاب بهشت های گمشده از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بهشت های گمشده


 کتاب راهنمای کهکشان برای اتواستاپ زن ها
 کتاب دهلیزهای رستگاری
 کتاب بازی بزرگ
 کتاب حیات ذهن
 کتاب باورهای غلط شما
 کتاب انگیزه نیکسون کشی و جشن انقلاب شیلی