کتاب دموکراسی و انقلاب

اثر جرج نواک از انتشارات نگاه - مترجم: پرویز بابایی-دهه 1970 میلادی

The limitations and advances of various forms of democracy in class society, from its roots in ancient Greece through its rise and decline under capitalism. Discusses the emergence of Bonapartism, military dictatorship, and fascism, and how democracy will be advanced under a workers and farmers regime.


خرید کتاب دموکراسی و انقلاب
جستجوی کتاب دموکراسی و انقلاب در گودریدز

معرفی کتاب دموکراسی و انقلاب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دموکراسی و انقلاب


 کتاب لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی
 کتاب ریشه ها
 کتاب و آنگاه خدا عشق را آفرید
 کتاب شرلوک هلمز در محلول هفت درصدی
 کتاب هر روز یک قدم نزدیک تر
 کتاب نشانه شناسی