کتاب مواضع

اثر ژاک دریدا از انتشارات مرکز - مترجم: پیام یزدانجو-دهه 1970 میلادی