کتاب نگاه و صدا

اثر پاسکال بونیتزر از انتشارات ناهید - مترجم: قاسم روبین-دهه 1970 میلادی

جستارهایی در باب سینما


خرید کتاب نگاه و صدا
جستجوی کتاب نگاه و صدا در گودریدز

معرفی کتاب نگاه و صدا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نگاه و صدا


 کتاب هیولای هاوکلاین
 کتاب متن هایی برای هیچ
 کتاب مصاحبه با تاریخ سازان
 کتاب مردان بدون زنان
 کتاب مغزت را درست به کار بینداز
 کتاب مادراپور