کتاب نگاه و صدا

اثر پاسکال بونیتزر از انتشارات ناهید - مترجم: قاسم روبین-دهه 1970 میلادی

جستارهایی در باب سینما


خرید کتاب نگاه و صدا
جستجوی کتاب نگاه و صدا در گودریدز

معرفی کتاب نگاه و صدا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نگاه و صدا


 کتاب مغزت را درست به کار بینداز
 کتاب من خدمتکار شاه انگلیس بودم
 کتاب مصاحبه با تاریخ سازان
 کتاب انگیزه نیکسون کشی و جشن انقلاب شیلی
 کتاب طرز تازه
 کتاب به آواز باد گوش بسپار