کتاب یونگ و سیاست

اثر ولادیمیر والتر اوداینیک از انتشارات نشر نی - مترجم: علیرضا طیب-دهه 1970 میلادی

Jung never wrote a treatise that systematically defines the implications of his psychological theories for politics. His views on the subject are dispersed throughout his works. Hence, this book represents a compilation of those of Jungs ideas that have political and/or social implications, gleaned from the voluminous writings on various subjects, a comparison of those ideas with Freuds, and a consideration of just what Jungs ideas imply for the social and political questions. "Contents" The Origin of Culture and Politics * Psychic Inflation * Mass Psyche and Mass Man * The Individual and the State * Politics and the Unconscious * The German Case * The End of Politics * The Future of Man * Jung and Freud * A word about Democracy


خرید کتاب یونگ و سیاست
جستجوی کتاب یونگ و سیاست در گودریدز

معرفی کتاب یونگ و سیاست از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب یونگ و سیاست


 کتاب پیش نویس های زندگی در تحلیل رفتار متقابل
 کتاب یک درخت یک صخره یک ابر
 کتاب هیولای هاوکلاین
 کتاب سوختن در آب غرق شدن در آتش
 کتاب پیک نیک کنار جاده
 کتاب هر روز یک قدم نزدیک تر