ادبیات دهه 1970 میلادی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 1970 میلادی
 کتاب هنر عاشقی

کتاب هنر عاشقی

اثر اسکات پک از انتشارات خاتون


 کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی مروزی

کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی مروزی

اثر دکتر محمد دبیر سیاقی از انتشارات زوار


 کتاب سینما چیست؟

کتاب سینما چیست؟

اثر آندره بازن از انتشارات هرمس


 کتاب تئوری های ارتباطات انسانی

کتاب تئوری های ارتباطات انسانی

اثر استفان دبلیو لیتل جان از انتشارات روزنه


 کتاب محاکمه ژان دارک در روان

کتاب محاکمه ژان دارک در روان

اثر برتولت برشت از انتشارات فرهنگ جاوید


 کتاب پرتویی بر هاتایوگا 1

کتاب پرتویی بر هاتایوگا 1

اثر سوامی ساتیاناندا ساراسواتی - سوامی موکتی بوداناندا ساراسواتی از انتشارات چیمن


 کتاب یک روز ناظر انتخاباتی

کتاب یک روز ناظر انتخاباتی

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات کتاب خورشید


 کتاب اگر شبی از شبهای زمستان مسافری

کتاب اگر شبی از شبهای زمستان مسافری

اثر ایتالو کالوینو از انتشارات آگاه


 کتاب درباره فردیت و فرم های اجتماعی

کتاب درباره فردیت و فرم های اجتماعی

اثر گئورگ زیمل از انتشارات نشر ثالث


 کتاب تاریخ اسلام کمبریج

کتاب تاریخ اسلام کمبریج

اثر برنارد لوئیس از انتشارات مهتاب